بارگیری...
دستگاه اسپرسو دالاکورته مدل Super mini
دستگاه اسپرسو دالاکورته مدل Super mini
دستگاه اسپرسو دالاکورته مدل Super mini
دستگاه اسپرسو دالاکورته مدل Super mini

دستگاه اسپرسو دالاکورته مدل Super mini

بازدید : 1733

کد محصول : 4002E

دسته بندی : دستگاه اسپرسوساز


برند : دالاکورته / Dallacorte
مدل : سوپر مینی / Super mini
تک گروپ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ۲ ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻣﺠﺰا
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی آب و ﺑﺨﺎر دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ PRE- INFUSION
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ PID
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﭙﺮدن ۲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دم آوری ﺑﺮای هدﮔﺮوپ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع ﻓﻨﺠﺎن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آب ﺷﻬﺮی
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺑﻮﯾﻠﺮ اﺻﻠﯽدر صورت نیاز به راهنمایی با شماره های زیر تماس بگیرید.

تلفن همراه :   0912090420709153193016

تلفن ثابت :  

این محصول ( دستگاه اسپرسو دالاکورته مدل Super mini ) بسیار پیشرفته و لوکس ، مولتی بویلر ، دارای توانایی دادن دمای متفاوت به هر گروپ دستگاه تماما ایتالیایی ، دارای نازل بخار ، آب جوش ، نازل قهوه دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش

محصولات مرتبط