بارگیری...

طناب استند

بازدید : 831

کد محصول : 1010S

دسته بندی : استند


این محصول ( طناب استند ) به منظور اتصال استند ها به یکدیگر استفاده میشود و برای مکانهای خاص جهت راهنمایی محل ورود و یا بستن ورودی یک مکان مورد استفاده قرار میگیرد.درصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 05138517777 تماس بگیرید

این محصول ( طناب استند ) به منظور اتصال استند ها به یکدیگر استفاده میشود و برای مکانهای خاص جهت راهنمایی محل ورود و یا بستن ورودی یک مکان مورد استفاده قرار میگیرد.