بارگیری...

کمد کمکی گارسون مدل ۵۲۲

بازدید : 506

کد محصول : Garrison Auxiliary 523-1

دسته بندی : ترولی


مشخصات

مدل : 522
جهت سرو سفارشی گارسون
دارای جایگاه قاشق و چنگال
دارای جایگاه سفره
4 چرخ گردان و ترمزداردرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 05138517777 تماس بگیرید

•جهت سرو سفارشی گارسون
•دارای جایگاه قاشق و چنگال
•دارای جایگاه سفره
•۴ چرخ گردان و ترمزدار