بارگیری...

کمد کمکی گارسون مدل 522

بازدید : 794

کد محصول : Garrison Auxiliary 523-1

دسته بندی : ترولی


مشخصات

مدل : 522
جهت سرو سفارشی گارسون
دارای جایگاه قاشق و چنگال
دارای جایگاه سفره
4 چرخ گردان و ترمزداردر صورت نیاز به راهنمایی با شماره های زیر تماس بگیرید.

تلفن همراه :   09120904207 09153193016

تلفن ثابت :  

•جهت سرو سفارشی گارسون
•دارای جایگاه قاشق و چنگال
•دارای جایگاه سفره
•۴ چرخ گردان و ترمزدار