بارگیری...
آشنایی با پارامتر های موثر در دم کردن قهوه

آشنایی با پارامتر های موثر در دم کردن قهوه

تاریخ روست قهوه:

بهترین زمان مصرف قهوه تقریبا تا سه هفته پس از تاریخ روست هستش.
با وجود تکنولوژی های مدرن و فرآیندهای مختلف گاززدایی، سوپاپ گذاری و غیره. در فرآیند دم کردن؛
هرچقدر قهوه تازه تر باشد، شاهد عطر و طعم بالاتری هستیم.

دمای آب:
در دم آوری قهوه بایستی درجه حرارت آب را مطابق دیگر پارامترهای موثر تنظیم کرد. توصیه می شود که برای قهوه های روست تیره از حداقل درجه حرارت ممکن آب استفاده کنید.
درجه حرارت مناسب آب: ۹۲ الی ۹۶ درجه ی سانتیگراد؛ مطابق با نقطه ی جوش ۱۰۰ درجه ی سانتیگراد.

زمان تماس:
مدت زمان تماس آب و قهوه یکی از پارامترهای مهم دم آوری قهوه است.
تماس بیش از حد آب و قهوه منجر به عصاره گیری بیش از حد ذرات جامد قهوه درون آب می گردد.
درصد عصاره گیری مطلوب:
۱۸ الی ۲۲ درصد

نظرات کاربران

نظر بدهید