بارگیری...
بررسی میزان کافئین در اسپرسو و قهوه دمی

بررسی میزان کافئین در اسپرسو و قهوه دمی

بسیاری این تصور را دارند که با یک فنجان اسپرسو کافئین بیشتری را به بدن می رسانند در حالی که از لحاظ میزان کافئین وقتی دو فنجان با هم مقایسه می شوند اعداد چیز دیگری می گویند.

یک فنجان اسپرسو ۲ اونس حاوی حدودا ۸۰ میلی گرم کافئین است ولی فنجان قهوه دمی به حجم ۱۲ اونس حاوی حدودا ۱۲۰ میلی گرم کافئین است.

پس با نوشیدن یک فنجان قهوه دمی میزان بیشتری کافئین به بدن می رسد ولی نکته جالب در این بین تفاوت حجم دو قهوه است. وقتی که حجم مساوی را در نظربگیریم غلظت کافئین در اسپرسو ۴۰ میلی گرم در هر اونس است و در مورد قهوه دمی ۱۰ میلی گرم در هر اونس. ولی چون مقدار سرو استاندارد این دو نوشیدنی با هم متفاوت است -۲ اونس در مقابل ۱۲ اونس – لذا با نوشیدن قهوه دمی کافئین بیشتری به بدن می رسد.

حال سوال بعدی که به اذهان خطور می کند این است :

چرا پس از نوشیدن اسپرسو احساس دریافت کافئین بیشتری می شود؟

پاسخ این است که نوشیدنی اسپرسو خیلی سریعتر نوشیده می شود شاید در سه جرعه ولذا میزان افزایش کافئین در بدن و عملکرد آن بر سیستم اعصاب مرکزی بسیار سریعتر اتفاق می افتد تا زمانیکه شما یک فنجان قهوه دمی می نوشید!

حال چه چیزی باعث می شود که در حجم مساوی اسپرسو کافئین بیشتری داشته باشد؟

۱- آسیاب ریزتر: سطح تماس قهوه با آب افزایش یافته و لذا میزان کافئین بیشتری استخراج می شود.
۲- حرارت و فشار: آب حدود ۹۳ درجه با فشار از داخل پودر قهوه رد می شود و لذا میزان استخراج کافئین بیشتر می شود.

در هر حال باید به این نکته توجه داشت که افزودن هرگونه افزودنی به قهوه میزان جذب کافئین را کند می کند.

 

نظرات کاربران

نظر بدهید