بارگیری...
بررسی تفاوت بین دستگاه مولتی بویلر،دوال بویلر،سینگل بویلر و هیت اکسچنپجر

بررسی تفاوت بین دستگاه مولتی بویلر،دوال بویلر،سینگل بویلر و هیت اکسچنپجر

یکی از سوالات بسیار متداول در زمینه دستگاه های اسپرسو پرسیده می شود که بویلردستگاه های اسپرسو چه فرقی از نظر عصاره گیری قهوه ، فوم گیری شیر و دیگر امکانات با هم دارند.
به طور کلی بویلر دستگاه هی اسپرسو به ۴ مدل تقسیم میشوند:

۱- هیت اکسچنجر (مبدل گرمایی):

Heat Exchanger

یکی از شیوه های ساخت دستگاه اسپرسو،سیستم بویلر هیت اکسچنجر است که بویلر عصاره گیری به صورت مستقل و در داخل بویلری که بخار و آبجوش می باشد قرار گرفته است.

به صورت زیربررسی تفاوت بین دستگاه مولتی بویلر،دوال بویلر،سینگل بویلر و هیت اکسچنپجر

مزایا:

 • قدرت بالای بخار

معایب:

 • کوچک بودن بویلر عصاره گیری نسبت به بویلر تولید بخار
 • سرد شدن دمای آب در صورت عصاره گیری متعددبررسی تفاوت بین دستگاه مولتی بویلر،دوال بویلر،سینگل بویلر و هیت اکسچنپجر

۲- سینگل بویلر (تک بویلر):

Single boiler

یکی از رایج ترین سیستم بویلر در دستگاه های اسپرسو صنعتی،سینگل بویلر می باشد که از یک بویلر عصاره گیری ،فوم گیری شیر و آبجوش گرفته میشود.

به صورت زیر


مزایا:

 • ارزان بودن و کارا بودن دستگاه نسبت قیمت آن
 • تعمیرات ساده و ارزان قیمت

معایب:

 • دمای بالای آب عصاره گیری به دلیل وجود بخار
 • کم آوردن قدرت بخار در صورت استفاده متعدد

۳- دوال بویلر (دو بویلر):

دستگاه های دوال بویلر به صورت بویلر مستقل از هم هستند و عصاره گیری و آبجوش از یک بویلر و بخار از بویلر دیگر می باشد

به صورت زیر


مزایا:

 • مستقل بودن بویلر بخار و عصاره گیری برای خروجی بهتر
 • تنظیم دمای بویلرها به صورت مستقل

معایب:

 • بویلر عصاره گیری و آبجوش کوچک تر نسبت به بویلر بخار (نسبت ۱ به ½)
 • قیمت بالای دستگاه و کارایی کم

۴- مولتی بویلر(چند بویلر):

Multi boiler

یکی از بهترین و کامل ترین شیوه ی جا نمایی بویلر در دستگاه های اسپرسوی صنعتی است که آبجوش و بخار در یک بویلر مستقل و عصاره گیری هم به صورت مستقل و پشت هر هدگروپ به صورت جدا از هم می باشد.

به صورت زیر:

مزایا:

 • مستقل بودن بویلر بخار و عصاره گیری برای خروجی بهتر
 • تنظیم دمای بویلرها و هد گروپ ها و به صورت مستقل
 • بالا آمدن سریع دستگاه برای عصاره گیری
 • قیمت و کارایی بسیار بهتر از دوال بویلر

نظرات کاربران

نظر بدهید